Fra hvilken alder kan man bruke Dexem?

Dexem er dermatologisk testet og kan trygt brukes også på barn. Ettersom barns hud er ferdigutviklet først ved 6 måneders alder, anbefaler vi at bruk på barn under 6 måneder gjøres med forsiktighet. Som alltid ved topikal behandling på følsom hud skal produktene først påføres på et mindre område for å se om det tolereres.